Prinse-Road Schaesberg

  

Sjeeter Grieënlächer

Jo Storms, Pierre Wouters, John Venhovens, Ton de Jong
                                                                                                                                                  

D'r Sjeeter Grieënlächer: 

Is van oudsheer al 't sjpreëkende symbool vuur Carnaval in Schaesberg. Ooit is mit d'r hoaf lachende en hoaf grieenende nar de georganiseerde carnaval op d'r Sjeet begos. Toch vinge vier deë symboliek nit mieë teruuk in de tegenwoordige beleëving van carnaval in Schaesberg. Dat gegeëve leek os doarum interessant um teruuk te hoale en wer ing plaatsj te geëve in d'r Sjeeter Carnaval. Carnaval is och ee fes dat vorm gegeëve weët durch luu van alledaag, luu wie doe en ich die behoefte dra hant um aaf en tou oonger te goa in ing fesvierende massa. Ee paar daag de zurg de zurg loate, 't geveul teëgeuuver 't versjtank, d'r sjwieps teëgeuuver de alledaagse nuchterheed, d'r chaos teëgeuuver d'r logica. Vuur mich hat dat fes an betekenis gewonne vanaaf 't moment dat ichzelf same mit ee paar aanger jonge begonne bin mit 't organisere van carnavalsactiviteite. D'r Prinse Road Schaesberg vervult doain ing belangrieke functie. Ich zien gidder joar wer d'r noa oet um inne tiedlang onger te duike in dat typische fes dat carnaval heesj. 

Op initiatief van d'r Prinse Road Schaesberg woeët op d'r 20e november 2002 bij geleëgenheet van 't 33 joarig besjtoa de orde van d'r Sjeeter Grieënlächer geïntroduceerd. Dees sjpecifieke carnavalistische orde is bedoeld vuur inne persoon of ing groepering deë zich vuur de Landgraafse gemeensjap in 't algemeen en de Schaesbergse in 't biezonger verdeenstelik makt of hat gemakt. 

De orde woeët in 2002 vuur de ieëtsjte kier oetgeriekt an JO II Sjtorms b.g.v zie 33 joarig lidmaatsjap
en 28 joarig vuurzittersajp van d´r verrein. In 2003 is ´t Sjeeter Grieënlächercomité an d´r sjlaag gegaange um te kieke weë vuur deë biezongere orde in aamerking zou kinne kome. 

Dragers van d'r Sjeeter Grieënlächer: 

2003 Jo II Storms
2004 Bargoensclub "Ut Keieskwieëste"
2005 Stichting "Bruggen van vriendschap"
2006 Stichting Landgraaf Optoch
2007 Geen uitreiking
2008 Sjaak Schiffelers
2009 Jan Smeets
2010 Geen uitreiking
2011 Guido Dieteren
2012 José Janssen-Douma
2013 Carina Hensgens-Offermans
2014 Sjef van Ooyen
2015 Koetsche Gruskes
2016 Verenigingsgemeenschap Rimburg
2017 Heemkunde Vereniging Landgraaf
2018 Schutterij St. Hubertus
2019 Paul van Loo
2020 Toneelgroep Ambras
2021 Geen uitreiking
2022 Geen uitreiking
2023 Raymond Vlecken